SGK’nın Hangi İşlemine Karşı Hangi Mahkemeye Gidilir ? | Esnaf Forumları - esnaf.com.tr

Foruma hoş geldin, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

SGK’nın Hangi İşlemine Karşı Hangi Mahkemeye Gidilir ?

Bu haberin orjinal kaynağı
https://www.isvesosyalguvenlik.com/sgknin-hangi-islemine-karsi-hangi-mahkemeye-gidilir/

Murat Lale

Yeni üye
29 Nis 2021
260
0
0
40
Normalde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve uygulamalarına karşı idari yargıya gidilmesi yani idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin konularda da vergi mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun iş ve işlemlerine karşı Kuruma itirazda bulunma dışında ikinci seçenek mahkemede dav açmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu bir kamu kurumu olmasına karşılık iki istisna dışında Kurumun işlem ve uygulamalarıyla ilgili olarak idare mahkemesi dışındaki mahkemelerde dava açılması gerekir.

Kurumun hangi işlem ve uygulamasına karşılık hangi mahkemede dava açılması gerektiği aşağıda belirtilmiştir.

İdare Mahkemesinde Dava Açılması Gereken Durumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu da bir kamu kurumu olduğu, dolayısıyla yaptığı iş ve işlemler de idari işlem kapsamına girdiği halde, sadece Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili olarak idare mahkemesinde dava açılması gerekir. Ayrıca Kurum personelinin de Kurum tarafından haklarında yapılan işlemlerle ilgili olarak idare mahkemesinde dava açmaları gerekir. Bunun dışında SGK tarafından yapılan hiçbir işlem ve uygulamayla ilgili olarak idare mahkemesine başvurulamaz.

İş Mahkemesinde Dava Açılması Gereken Durumlar

5510 sayılı Kanunun “Uyuşmazlıkların çözüm yeri” başlıklı 101 inci maddesinde aynen “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.” hükmü yer almaktadır. Bu kanunda aksine hüküm bulunan tek konu ise yukarıda belirttiğimiz gibi 102 nci maddeye istinaden uygulanan idari para cezalarıdır.

Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan tüm iş ve işlemlere karşı İş Mahkemesinde dava açılması gerekir. Dava açılmadan önce Kuruma itiraz da bulunulabilecek bir konuysa önce itirazda bulunulabilir. Kurumun işverenler, işyerleri, sigortalılar, iş kazası ve meslek hastalığı, rapor parası, emekliler, hak sahipleri, genel sağlık sigortasından yararlananlarla ilgili tüm işlem ve uygulamaları 5510 sayılı Kanun kapsamına girdiğinden bu konularla ilgili uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinde dava açılması gerekir. İş Mahkemesi olmayan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere o yerdeki asliye hukuk mahkemeleri bakar.

Hatta en çok tereddüt edilen konulardan biri SGK tarafından gönderilen ödeme emirleri olup, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına göre SGK tarafından gönderilen prim borçları ve idari para cezalarına ilişkin olanlar da dahil ödeme emirlerinin iptali için dahi adli yargıda yani İş Mahkemesinde dava açılması gerekir. Örneğin; idari para cezasının tebliği üzerine cezanın iptali için idare mahkemesinde dava açılması gerekirken, idari para cezasının süresinde ödenmemesi halinde icraya intikal etmesi nedeniyle gönderilen ve borcun belirtilen sürede ödenmesi ya da mal bildiriminde bulunulması uyarısını içeren ödeme emrine karşı ise iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açılması Gereken Durumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmet sunucuları arasından yapılan sözleşme veya protokollerle ilgili olarak SGK tarafından uygulanan ceza ve yaptırımlar sosyal güvenlik hukuku düzenlemeleriyle ilgili olmayıp haksız fiil ve protokol – sözleşme hükümlerine aykırı işlemler kapsamına girdiğinden, Kurumun bu konudaki işlem ve uygulamalarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılması gerekir.

Danıştay’da Dava Açılması Gereken Durumlar

2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü uyarınca; bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da dava açılması gerektiğinden; SGK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ve genel yazılara karşı Danıştay’da dava açılması gerekir.
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap