SGK Diş Tedavi ve İmplant Ücretlerini Karşılar mı ? | Esnaf Forumları - esnaf.com.tr

Foruma hoş geldin, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

SGK Diş Tedavi ve İmplant Ücretlerini Karşılar mı ?

Bu haberin orjinal kaynağı
https://www.isvesosyalguvenlik.com/sgk-dis-tedavi-ve-implant-ucretlerini-karsilar-mi/

Murat Lale

Yeni üye
29 Nis 2021
260
0
0
40
Diş tedavilerinde köprü kullanımının yerini gittikçe kemik içi implant uygulaması almakta, implant gittikçe yaygınlaşmaktadır. SGK ise diş tedavi ve implant ücretlerini belirli şartlarla karşılamaktadır.
Genel Şartlar

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki SGK diğer tedavilerden farklı olarak sağlık giderlerini karşıladığı kişilerin diş tedavisinde sadece Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerini öder. Sağlık Bakanlığına ve belediyelere bağlı hastaneler, dispanserler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, Devlet Üniversitelerine bağlı hastane ve diş hekimliği fakülteleri Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurumlarının başında gelmektedir.

SGK yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç olmak üzere özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavi bedellerini (ortodonti hariç) ödemez.

Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için, engellilik durumlarının belgelendirilmesi gerekir. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavilerin açıkça belirtilmesi, engellilik durumu nedeni ile ağız ve diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık raporunda belirtilmesi, sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü (raporun alındığı gün dahil) içinde tedaviye başlanması gerekir.

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor ise Kurumca karşılanır.

Diş tedavileri sırasında protezlerde kullanılan; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.

Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedellerini SGK ödenmez. Ancak, trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz. Ayrıca malign ve benign neoplazik değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmaz.

SGK protez yapımında belli bir tutarı karşıladığından, kullanılan malzemenin türüne göre sağlık kurum ve kuruluşuna artan tutarın kişinin kendisi tarafından ödenmesi gerekir. Ayrıca ağız protezleri için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerde yüzde 10, diğer kişilerden yüzde 20 oranında katılım payı alınır. (Bkz. Muayene – İlaç – Tedavi Katılım Payı ve İlave Ücret Uygulamaları)

İmplant Bedellerinin Karşılanma Şartları

Diğer diş tedavi şekillerine göre zahmetli olması yanında maliyeti de yüksek olduğundan, sağlık hizmet giderleri SGK tarafından karşılanan kişilerin, diş tedavisinde implant yolunu tercih etmeleri halinde SGK’nın implant bedelini karşılayıp karşılamadığı, karşılıyorsa da hangi şartlarla ve hangi tutarda karşıladığı en çok merak edilen konulardan biridir. Benzer bir konu olan gözlük ve lens bedellerinin SGK tarafından hangi şartlarla karşılandığı SGK Gözlük ve Kontakt Lens Bedellerini Hangi Şartlarla Karşılamaktadır ? başlıklı yazıda açıklanmıştır.

SGK İmplant Bedellerini Normalde Ödemez

Diş tedavisinde uygulanan implant bedellerinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağı konusunda Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümlere bakmak gerekir.

Tebliğin “2.4.1 – Diş tedavileri” başlıklı kısmında;

“(1) Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.

(2) Kemik içi implantların bedelleri ödenmez.”

hükümleri yer almaktadır.

İmplant Bedellerinin Ödeneceği İstisnai Durumlar ve Şartları

Tebliğde normalde kemik içi implant bedellerinin ödenmeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, aşağıdaki istisnai durumlarda ödeneceği belirtilmiştir. Buna göre;

– Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,

– Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,

– Konjenital diş eksikliği vakalarında,

– Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,

hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla, implant bedelleri ödenmektedir.

SGK’nın Ödediği İmplant Bedeli

Yukarıda belirtilen istisnai durumlarda ve sağlık kurulu rapor olması şartıyla SGK’nın ödeyeceği tutara gelince; kemik içi implant uygulaması işlem bedeli olarak tek ünite için 120 lira, ayrıca her implant için de 90 lira ödenir. 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 lira öder. Belirtilen tutarlar KDV hariç ödenecek tutarlardır.

Sadece Rapor Yetmez – Tedavinin de Sözleşmeli Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yaptırılmış Olması Gerekir

İmplant dahil olmak üzere, diş çekimi, dolgu ve protez yaptırılması gibi tüm diş tedavilerinde, SGK sadece sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerini karşılar. Bunların başında da Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastaneleri, Devlet üniversitelerine bağlı Diş Hekimliği Fakülteleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri gelmektedir.

Dolayısıyla SGK yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç olmak üzere, sözleşmesi olmayan resmi sağlık kuruluşları ile özel hastane veya tıp merkezlerinde ya da vakıf üniversitelerine bağlı hastanelerde yaptırılan diş tedavi bedellerini ödemez. Dolayısıyla implant bedellerini de ödemez.

Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin ise sözleşmesi olmayan resmi sağlık kuruluşları ile özel hastane veya tıp merkezlerinde ya da vakıf üniversitelerine bağlı hastanelerde yaptırdıkları diş tedavi bedellerinin SGK tarafından belirli tutarlarda karşılanabilmesi için; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık raporu düzenlenmiş olması gerekir. Sağlık raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir. Engellilik durumu nedeni ile ağız ve diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık raporunda belirtilmelidir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü (raporun alındığı gün dahil) içinde tedaviye başlanması gerekmektedir.
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap